DOTACJE UE


UE


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014 - 2020


Krzysztof Kułakowski "PRETTY ONE"Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PRETTY ONE na rynku międzynarodowym poprzez udział w targach na rynku rosyjskim, francuskim oraz amerykańskim w latach 2017 - 2019. Celem projektu będzie promocja rozpoznawalnej marki firmy PRETTY ONE jak również wzrost sprzedaży eksportowej poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów, relacji oraz pozyskanie nowych potencjalnych klientów na rynkach zagranicznych.

 

Wartość projektu: 1 168 377.00 PLN      Wartość dofinansowania: 569 940.00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie www.poir.gov.pl